Objektif

Antara objektif pameran ini ialah:

• Mendekatkan ummah dengan Sirah dan pusaka peninggalan Nabi SAW. Ia menjadi pembuktian keimanan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW.

• Mendedahkan kepada masyarakat usaha dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW  dan para sahabat RA.

• Mengajak masyarakat supaya mencintai ilmu dan para ulama.

• Memanfaatkan teknologi moden dan ICT sebagai medium dakwah yang sangat efektif.

• Mengembalikan masyarakat Islam kepada identiti mereka yang sebenar.