Matlamat

1. MATLAMAT
i. Berdakwah ke Jalan Allah SWT Firman Allah SWT : Maksudnya: “ Serulah ke arah jalan Tuhanmu dengan al – Hikmah (al – Qur ’an dan al Sunnah) dan pengajaran yang baik serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik . Sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat petunjuk .” [al-Nahl: 125]

ii. Memperkenalkan Rasulullah SAW: “ Tidak mungkin orang dapat mengenal Islam dengan baik , jika tidak mengenal sejarah orang yang membawa Islam itu .” Husain Haikal , Sejarah Hidup Muhammad SAW.